Webbdesign

Vad innebär webbdesign

När man tänker på webbdesign så tänker man ofta på grafisk formgivning gjord av en webbyrå. Detta är ett väldigt viktigt inslag i webbdesign, men den grafiska formgivningen handlar inte bara om snygga bilder och lite hippa banners. Webbdesign handlar lika mycket om att förutse och förstå hur användaren kommer att agera när hen kommer till din webbplats. Menyer måste kännas naturliga och vara lättillgängliga. Bilder ska förstärka och förtydliga ditt budskap. Din webbdesign ska vara vald och utförd på ett sådant sätt att den talar med samma tunga som övrigt innehåll.

Bra överblick

Det behöver gå lätt att få överblick över sidan och en bra webbdesign ser också till att webbplatsen blir lätt att navigera runt i. Man ska inte bara kunna hitta till rätt information. Man ska också kunna hitta tillbaka på ett bra sätt, så att man inte hinner bli irriterad över att behöva klicka runt och leta. Sidans webbdesign ska uppmuntra till att man klickar runt, men det ska vara lustfyllt, inte för att man behöver leta sig fram som på en stormarknad där man leds runt för att hinna se allt. På en webbplats kan nämligen besökaren när som helst stänga sidan och söka fram något annat. Så det gäller att man har en webbdesign som på ett varsamt sätt leder besökaren från det ena intressanta till det andra. Webbdesign kräver både tanke och erfarenhet för att bli riktigt bra.

Leda till handling

Ofta behöver man på ett naturligt sätt inbjuda till handling (så kallat ”call to action”). Detta kan vara en popup som uppmanar till att prenumerera på ett nyhetsbrev, men ännu hellre ett erbjudande som man kan nappa på direkt om man är intresserad. Men det kan vara mer sofistikerat än så. Det viktiga är att du bestämmer hur din webbdesign ska få just dina besökare att agera på ett sätt som är till fördel både för dig men också för dem. Alla dessa delar måste man ha på plats innan man går över till att börja arbeta med sajtens webbutveckling.

En vilja att återvända

En sidas webbdesign ska inbjuda till att man kommer tillbaka och man behöver fundera över vad man vill uppnå innan man bestämmer vad för slags webbdesign man vill ha. Är det en blogg så är det viktigt att det är just det nyaste nya som visas först. Är bilder viktiga eller mer dekoration? Detta bör tydligt framgå i sidans webbdesign så att besökaren inte missförstår. Är det företagets huvudprodukt som är det centrala? I så fall kanske nyheter inte ska vara det centrala på ingångssidan, utan ha en egen underavdelning.

En genväg

En genväg till bra webbdesign kan man få genom att använda så kallade teman i ett content management system (CSM) som till exempel WordPress. Ofta har temat en genomtänkt struktur för hur sidorna ska länkas till varandra, vilket uttryck sidan ska ge och hur grafik och annat ska läggas upp. Om man använder sig av ett köpt tema som passar ens verksamhet bra så kan man komma undan väldigt billigt, men om man inte kan webbdesign så finns det all anledning att i alla fall ta råd av någon som kan.