Webbutveckling

Vad innebär Webbutveckling?

Webbutveckling är ett samlingsbegrepp för hur man utvecklar, eller tar fram, en webbplats. I webbutveckling ingår flera steg. Innan själva utvecklingen kan ta fart så måste man reda ut webbplatsens syfte och vad den ska signalera. Men efter att detta är gjort så handlar webbutveckling mycket om att faktiskt i en webbeditor eller direkt i kod skapa själva webbplatsen.

En plan

Innan man sätter igång behöver man ha en plan för vilka sidor som ska ingå och hur de ska hänga ihop. När detta är bestämt så utvecklar man ofta sida för sida. Men webbutveckling kan lika ofta handla om att ta fram ett tema, till till exempel WordPress, som är speciellt anpassat för beställaren efter deras önskemål om särskild webbdesign.

Verktyg

En bra webbyrå måste kunna hantera ett flertal verktyg för webbutveckling. Många använder någon slags webbeditor, den mest kända är kanske Dreamweaver, men det finns många bra alternativ. I väldigt många fall så behöver man dock kunna redigera direkt i koden för att få till de funktioner man vill ha.

Språk

Webbutveckling kan idag ske på många olika språk. Det mest kända, och det som är grunden för nätet, är html för strukturen och css för designen. Men allt oftare har man behov av dynamiska webbsidor som ändrar sig beroende av vad användaren gör, och då blir det väldigt opraktiskt att skriva direkt i html. Webbutveckling idag handlar därför till stor del om att skriva kod i php, java eller c# som i sin tur skapar html.

Optimering

Webbutveckling handlar inte bara om att din webbplats ska se bra ut. Den ska fungera bra också. Att alla länkar fungerar och leder dit de ska är en självklarhet. Men lika självklart är det att sidan ska vara optimerad för sökmotorer och optimerad för hastighet. Dessa båda faktorer hänger lite grand ihop. I webbutveckling ingår användarupplevelsen, vilken kräver att sidan är snabb och responsiv. Men hastigheten är lika viktig för din ranking hos sökmotorerna. Laddar sidan långsamt så straffas du och hamnar längre ner bland sökresultaten.